Térkép3D-s térképKépgalériaVideogalériaIdőjárásKapcsolat
Dédestapolcsány története

Számos leletanyag bizonyítja, hogy régen lakott település. Az itt talált késő bronzkori cserepek a pilinyi vagy az ezt követő Kyjatice-kultúrából valók. Valószínűleg az utóbbi kultúrába tartozott a falu bronzkori földvára a Verebce-tetőn. Dédestapolcsány 1950-ben jött létre Dédes és Bántapolcsány összevonásából.

Dédes neve a magyar Dedus személynévből keletkezett. Bántapolcsány nevének első része a Bán-pataktól ered, míg a Tapolcsány szláv eredetű szó, valószínűleg a „nyárfáknál, topolyáknál” lakó toplica szó származéka. A Dedus-t mint személynevet 1221-ben, majd 1230-ban említik a források. A Váradi Regestrum szerint Dédesen királyi bivalyvadászok laktak. A falu valószínűleg már ekkor fennállott, mint Borsod várának tartozéka, a borsodi várjobbágyok birtoka. 1254-ben már állt a dédesi vár, ekkor Ákos nembeli Ernye birtokában volt. A vár mellett a község is fejlődésnek indult. Szent Márton tiszteletére emelt kőegyházának papjáról már 1304-ből tudunk. A falu, mint királyi birtok egyre gyarapodott. A XV. században már, mint városról (oppidum) történik említés Dédesről, egyike Borsod vármegye mezővárosainak.

Tapolcsány első említése a pápai tizedjegyzékekből való. 1398-ban Zsigmond király Visegrádon kiállított oklevele szerint a dédesi vár birtoka. A falut a középkori források Apolchián, Tapolchan, Tapochan, Tapoczyan, Tapolcyan, Tapolczyan, Thapolchan néven írják. A két falu 1950-ben egyesült Dédestapolcsány néven.

Több |