Térkép3D-s térképKépgalériaVideogalériaIdőjárásKapcsolat
Demjén

Kaptárkövek: Demjén Egertől 7 km-re a Bánya-hegy alatt, a Laskó-patak mellett fekszik.

A település első írásos említése 1331-ben történik, Demyen névalakban. 1363-tól kezdve az egri püspökség birtokában volt.

Az 1486. évi urbárium elmondja, hogy Demjén község ebben az időben püspöki birtokot képez, Szarvaskő várához tartozik, s határában van egy elpusztult falu. Későbbi okmányok Kisdemjénnek nevezik ezt a középkori települést, mely 1486 után sosem népesült be többé. Eger 1552. évi ostroma idején a törökök elpusztították, s teljesen lakatlanná tették. 1558–1564 között kezdett újból benépesülni.

Több |

Lakói 1687-ben is az egri püspökség birtokát képező Szarvaskőhöz fizették a földesúri szolgáltatásokat, de súlyos pénzösszegekkel adóztak a török földesúrnak és a török császárnak is. Eger visszavételéért folyó hosszú ostrom idején Demjén népe elmenekült a császári zsoldosok zaklatásai elől, s a falu másfél évtizedre ismét elnéptelenedett. 1701-ben, főleg Gömörből idetelepült emberek indították el újból a falu életét.

A demjéni lakóházak építőanyaga emberemlékezet óta a kő. A XVIII. század első évtizedeiben a püspök-földesúr megindította itt az uradalom építkezéseinél a jól felhasználható riolittufa bányászatát a Szőlő-hegy aljában (Nagyeresztvényi-kőfejtő). Demjéni kőből készültek a barokk Eger szobrai; többek közt a város egyik jelképének számító bazilika díszei és szobrai is.

A kővágás és a kőfaragás a XIX. század végén több mint 10 üzemben folyt a faluban, jelentős bevételi forráshoz juttatva az itt élőket. Az itt fejtett kő nem csak a szobrászat alapanyagaként, de mint építőkő is kiválóan hasznosítható volt. Ennek köszönhetően a demjéni kő eljutott a Dél-hevesi-sík falvaiba, egészen a Tisza mentéig. A település mellett számtalan helyen megtalálhatók a hajdanán kézi művelésű bányák felhagyott udvarai, melyeknek falain még ma is láthatjuk a feszítőékek nyomait.

A Bükkalján nemcsak a kőből építkeztek, hanem a kőbe is. Ezt leginkább a falu nagyszámú borospincéi szemléltetik (összesen 304 darab). Ezeknek talán legszebbike a Bem utcában és a Szépasszonyvölgy utcában található. Az itt élő ember nemcsak pincéjét, hanem gazdasági épületeit, sőt, olykor lakhelyét és hétköznapi életterét is a kőbe vájta.

Ennek köszönhetően készülhetett a falu északkeleti határában, a Hegyes-kő déli oldalába vájt monumentális méretű kőhodály. A több – sziklából kifaragott – kőoszlopokkal alátámasztott hodály közel 200 m² alapterületű. A lakófunkció bemutatására szép példát láthatunk a település északnyugati határában, a Laskó-patak egyik mellékvölgyének oldalába faragott Remete-lak sziklahelyiségében.

A néphagyomány szerint a helyiséget remeték használták. A pincehelyiség ajtaján belépve még ma is láthatjuk a hajdani – szintén az alapkőzetből kifaragott – tűzhely és fekhely nyomait, és a falba faragott polcként funkcionáló tároló-vakablakokat.

A Remete-lak külső sziklafalán hat kaptárfülke nyomait láthatjuk (Remete-völgyi kaptárkövek). Ettől a kaptárkő csoporttól lényegesen jelentősebb a Demjén központja fölé magasodó Bányaél (Kő-tető) sziklafala, ahol 23 darab fülke található. A Bányaél fülkéi felett mesterségesen kialakított tető felületébe több helyen lyukakat, üstszerű mélyedéseket s csatornákat faragtak. Ezek a befaragások nem hozhatók összefüggésbe a kőbányászattal. Rendeltetésük máig nem tisztázódott.

További jelentős kaptárkőcsoport található a településtől északra húzódó Hegyeskő-bérc nyugati, sziklás vonulatán, a Hegyes kő-tetőn, ahol öt egymástól elkülöníthető kaptárkő emelkedik összesen 11 darab fülkével. Ez a terület egyébként jelentős őskori lelőhely, főleg a felső paleolitikum eszközei kerültek elő a felszíni gyűjtések során.

A Hegyeskő-tetőtől keletre fekvő Ereszvény-völgy nevű kaptárkő-lelőhely három sziklavonulatán 25 szikla lett fölmérve. 1363-ban már volt temploma Demjénnek, s már akkor Szent Antal-templomnak nevezte az egri Káptalan Magánlevéltár. A templom további sorsa ismeretlen, a huszita betörés vagy a török idők alatt pusztulhatott el, mert az 1696. évi plébánia összeírás már nem említi.

A település – műemléki védelem alatt álló – római katolikus templomának építése 1777-ben indul meg Francz József egri kőműves mester vezetésével (titulusa: Páduai Szent Antal). Az egyhajós barokk templom megtartotta a korábbi, 1732-ben Giovanni Battista Carlone által épített templom keskeny, szűkebb szentélyét. Az építkezés 1779-ben fejeződött be. 1781-től neves egri művészek dolgoztak a berendezésén. 1836-ban a tűzvész által rongált épületet megújították. A templom és a település védőszentjének Páduai Szent Antalnak faragott kőszobra a Petőfi utca és a Kossuth tér találkozásánál található.

Építészeti formakultúrája még napjainkban is követi a Heves megyei népi hagyományokat, úgymint a kontyolt háztetőformát és a tornácolást. A Fő út 73. szám alatti lakóház, amely nyeregtetős, szarufás, torokgerendás, háromosztatú, oromzata gazdagon díszített, ékes bizonyítéka ennek. A településhez tartozik a XIX. században épült Albert-major – a volt gazdatiszti lak –, mely jelenleg magántulajdon.

A Demjén közelében, Egerszalók felé található Demjéni Thermál Völgy Gyógyfürdő a 690 m mélyről feltörő 68 °C-os gyógyhatású kénes termálvize révén kedvelt fürdőhely.