Térkép3D-s térképKépgalériaVideogalériaIdőjárásKapcsolat
Serényi-kastély Putnok

Putnok egyik fő látnivalója az 1834-ben klasszicista stílusban épült egykori Serényi kastély.

A korábbi vár helyén Serényi Alajos által épített kastélyt 1860-ban átalakították.

Jelentősebb értéke: a délnyugati főhomlokzat közepén kiugró 4 ionoszlopos portikúm, melynek akrotérionos timpanonjában gazdag stukkódísz van. A főhomlokzat mindkét végén a szélső ablakok felett timpanon dísz található. A kastély legjelentősebb helyisége a nagyterem.

Több |

Egykori hatalmas kiterjedésű kastélyparkja veszített ugyan eredeti nagyságából, de így is kellemes látványt nyújt az érdeklődőknek. A kastélykertben található a 18. századi, barokk stílusban készített Nepomuki Szent János szobor.

A kastélyban az elmúlt időkig egy szociális foglalkoztató intézet kapott helyet. Ma magántulajdonban van. A kastély jelenlegi fizikai állapota ellenére egyik legszebb példája a gömöri klasszicista kastélyépítészetnek. Címe:3630 Putnok - Serényi László tér 1

Az egykori Gömör vármegye részét képző település első okleveles említése 1283-ból származik, mikor a IV. László király a Rátolth nemzetségnek ajándékozza Putnokot és a hozzá tartozó birtokokat. A Putnoky család közel 300 éven keresztül uralja Putnokot, melyet a család birtokainak központjává tesz. Ekkor épül a plébánia, a család udvarháza és a település temploma is.  A település vásár- és vámjoggal is rendelkezik. 1423-ban  királyi sókamara épül a városban. 1427-ben az udvarház megerősítésével felépül Putnok vára. A Putnokyaknak köszönhetően a 16. század közepére Putnok elnyeri a földesúri városoknak járó kiváltságokat.

A 16. század közepétől közel másfél évszázadon át a város fejlődése megtörik, uralkodói folyamatosan cserélődnek. A rövid időszakon belül a település többek között török, habsburg, kuruc kézen mozgott, de volt a Thököly és a Rákóczi seregek ellenőrzése alatt is.  Volt olyan időszak is, amikor a város teljesen elnéptelenedett.

Az állandó viszályok után a város újjáépítése 1717-től indul meg, ahogy Putnok a Serényi család kezére kerül. Gazdasági fejlődése szempontjából Putnok a 19. században éli fénykorát, a város több középülete is ebben az időszakban épül. 1834-ben az egykori vár romjain épül fel Serényi Alajos kastélya. Ezt követően a Serényi család (Serényi László, majd Serényi Béla, az egykori földművelésügyi miniszter) lokálpatriotizmusa nagymértékben hozzájárult a város infrastrukturális és közéleti életének fejlődéséhez.

A trianoni békeszerződés és annak társadalmi-, gazdasági következményei éles törést jelentettek a város számára. Az egykori Gömör vármegye felbomlásával, Putnok elveszítette tradicionális gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatait. A II. világháborút követően Putnok korábbi gazdasági, kulturális szerepkörét és intézményeit fokozatosan átveszi Ózd.

A Kossuth és a Rákóczi utca sarkán található L alakú, oszlopos, tornácos, vakolatdíszes kisnemesi kúria a népi építészet szép példája. A Serényi téren található az 1600-as években épült, de külső megjelenésében jelenleg nem túl jellegzetes épület, ahol a Gömöri Múzeum kapott helyet. A Múzeumban "Társadalom - Természet" című, a térség történetét, néprajzát bemutató állandó kiállítást láthatunk.

Az 1994-ben nyílt Holló László Galéria az un. Seres házban kapott otthont. A nagyobbrészt Holló László alkotásait bemutató állandó kiállítása mellett, többek között Feledy Gyula, Reich Károly, Medgyessy Ferenc, Tóth Sándor, Kis Nagy András, Zádor István, Szilágyi Imre művei is bemutatásra kerültek a galériában.

A város köztemetőjében találhatjuk az 1860-ban neoklasszicista stílusban készült Serényi kriptát. A kripta Ybl Miklós tervei alapján készült. A korábban megrongált sírhelyet 1999-ben az önkormányzat újítatta fel.

Említést érdemel még az 1832-ben épített római katolikus templom. A templom értékei közé tarozik a fából készült főoltár és a két oldalán található szobrok. A város egykori fatemploma helyén épült 19. század fordulóján a későbarokk stílusú református templom. Az 1852-ben alapított, ma már városilag védetté nyilvánított zsidótemetője a város korábbi zsidó lakosságának emlékét őrzi.