Térkép3D-s térképKépgalériaVideogalériaIdőjárásKapcsolat
Régi Vay-kastély

A régi Vay-kastély 1590 táján épült reneszánsz stílusú emeletes épület, a két átellenes sarkán saroktoronnyal.

A Golopi Gáspár által épített épületen - és elsősorban a két kiugró saroképítmény alsó szintjein - védelmi berendezéseket, egyszerű lőréseket tártak fel.

A legkorábbi kapubejárat elhelyezése és kiképzése is védelmi szándékra utal.A kastély a Golopiak kihaltával az Ibrányi, majd a Vay család kezére jutott.Mai fedélszéke emeleti betonfödéme, az 1980-as évek elején megkezdett, de félbemaradt helyreállítás során készült. Ekkor került sor kisebb léptékű régészeti kutatásra is, mely tisztázta eredeti formáját és építéstörténetének főbb szakaszait.

Több |

A falu szélén találhatjuk Golopy Gáspár, akkori Abaúj vármegyei alispán által építetett kastélyt, melyet régi Vay kastélynak is szoktak nevezni. A Golopy család kihalásával az Ibrányi, majd a Vay család kezére kerül a kastély. A Vay család egészen 1945-ig használja a kastélyt. 1963-ban az épület leég, de csak részleges helyreállítás történt a tűzvész után. A 80-as években helytelen hasznosítás következtében tovább romlott a kastély állaga.

Golop ősi idők óta lakott hely, a falu határában 3000 éves temetkezési helyet tártak fel. A leletek a Nemzeti Múzeumban tekinthetőek meg. Első írásos említése a 13. századból való. Az 1255-ben irt okiratban IV. Béla a Golopy család őseinek adja a falut. A 13. század második felében többször is cserélődnek a falu birtokosai. 1296-ban Kolop néven szerepel az okiratokban és Abaújvár tartozékának számít. A 15. században ismét sűrűn váltakoznak a falu birtokosai, egy ideig még a tokaji pálosok is Golop birtokosai között voltak. Ekkoriban a falu még két részből állt: Alsógolop Zemplén vármegyéhez tartozott, míg Felsőgolop Abaúj vármegyéhez.

A török időszak alatt teljesen elpusztult a település, a török csapatok felgyújtják, csak lassan népesül újra. A Golopy családot követően a Vay, Vécsey, Ibrányi és a Reviczky családok birtokolják a falut 18. század alatt. A kiegyezés után a falu fejlődése lelassul. 1909-ben eléri a vasútvonal, bekapcsolva a települést az ország vérkeringésébe.

Cím: Golop, Rákóczi u. 34.