Térkép3D-s térképKépgalériaVideogalériaIdőjárásKapcsolat
Főoldal
 
Élmények völgye
 
Szilvásvárad
 
Református Kerektemplom
Református Kerektemplom

Mint egy vigyázó őrszem figyel Szilvásvárad közepén lévő dombról a fehér kerektemplom.

A népi-klasszicista építészeti kuriózum nemes formai tisztaságával szépen illeszkedik a palóc népi építészet miliőjébe, bájos monumentalitásával ékes bizonyítéka az egykori tervezők, építőmesterek és falusi mesteremberek tudásának.

A templom érdekessége: Gróf Keglevich Miklós katolikus vallású volt, s a szájhagyomány szerint az épületet eredetileg katolikus templomnak szánta, de az egri érsekkel való nézeteltérése miatt a gróf az épülő templomot a református egyháznak adta. Ami viszont tény, az építéshez nyújtott segítségét egy kikötéshez kötötte. A templom homlokzatára a következő szövegnek kellett felkerülnie: „Szégyenüljenek meg a faragott képeknek minden szolgái” A felírat vasbetűi a Szalajka-völgyi vashámorban készültek.

Több |

A templom története: 1832-ben veszélyessége miatt lebontották a falu omladozó régi templomát. A református egyház, a község akkori földesurához, gróf Keglevich Miklóshoz írt kérelmet s kért segítséget az új templom felépítéséhez.

Részlet a gróf válaszleveléből:

„...megértettem a Helységnek közönségesen való óhajtásokat, az újonnan megépítendő Templomnak mentül előbb való hozzáfogatása eránt nem vólt ez előttem feledékenységben, mert a régi templomnak emlékei csaknem minden nap reá emlékeztetnek... ...A lakosoknak pedig ezennel rendeltessék, hogy minden fertály házhelyt bíró ember köteles leszen a mai naptól számítva egy esztendőnek leforgása alatt három kis ölkövet a Dobogó bányából behordani és az a hely színen ölbe rakni...”.

A gróf segítségével és rendeletére, 1837-ben kezdték meg elődeink az új templom építését, mely 40.000 ezüst forint költséggel 1840. augusztus 23-ra épült fel. A négyoszlopos klasszicista templom építőmestere Pavolni Ferenc volt. A padokat a bánfalvi erdőből hozatott 33 tölgyfa gerendából egy helyi asztalos készítette.

Látogatási lehetőség: Keddtől-vasárnapig: 14-18 között Hétfő: szünnap

Cím: Lelkészi Hivatal, Szilvásvárad, Aradi vértanúk u. 30. Telefon/Fax: 36/ 355-360